Kontakt oss

Du er hjarteleg velkomen til å kontakte oss som jobbar i Sævarhagen FUS barnehage, enten det gjeld barnehageopptak, ledige stillingar eller anna knytta til barnehagen sitt arbeid. Avtal gjerne eit møte på førehand dersom du er nysgjerrig på korleis barnehagekvardagen ser ut.

Våre satsningsområder er leik, magi og gode naturopplevingar.
I tillegg deler me FUS barnehagane sin felles satsning på eigenleiing i leik og læring.

Sævarhagen FUS barnehage er organisert som ein basebarnehage med 6 basegrupper og har 24 tilsette.

Kontakt oss på telefon:

Småbarnsbasen: 48 16 85 22

Storebarnsbasen: 48 16 85 25

Dagleg leiar:Elisabeth Totland
Tlf: 534 10 933/ 41 68 84 38
E-post:dl.saevarhagen@bhg.no

Sævarhagen FUS barnehage as
Sævarhagen 47
5416 Stord

Fakturaadresse:
Sævarhagen FUS barnehage
Fakturamottak
Postboks 4970 Vika
8608 Mo I Rana