Ledige stillinger

FUS barnehagane har som målsetjing å bli Noregs beste barnehagebedrift. For å nå dette målet treng me dei dyktigaste og mest motiverte barnehagetilsette i Noreg.
Me er difor alltid på jakt etter kompetente og engasjerte medarbeidarar.
  

Det er diverre ingen ledige stillingar i Sævarhagen FUS barnehage no. Ta gjerne kontakt med dagleg leiar eller med FUS administrasjonen for å høyre meir om ledige stillingar i ein av dei andre FUS barnehagane (sjå www.fus.no /Informasjon om kjedens andre barnehager).

Dette kan du forvente i FUS barnehagene:

 • Eit godt etablert opplæringsprogram
 • Nyutdanna barnehagelærere får eit godt vegleiingsprogram
 • At din kompetanse blir tatt på alvor ved høg grad av involvering
 • Muligheter til kurs i regi av FUS skulen
 • Fagleg samarbeid med andre FUS barnehagar
 • Ordna lønns- og arbeidsforhold
 • Mulighet for barnehageplass for eigne barn
 • Lønnskompensasjon for relevant vidareutdanning
 • Ein profesjonell eigar med lang erfaring i drift av barnehagar

Som tilsett i ein FUS barnehage forventer me at du:

 • Finn meining og glede i å jobbe med barn!
 • Etterlever vår visjon og verdiar
 • Vert motivert av utviklingsmuligheter
 • Ønskjer å utvikla deg
 • Er ein lagspelar som vil bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Vil bidra til å gjera FUS til Noregs beste barnehagekjede